พิจิตรน้ำท่วม 2 เมตร จะต้องอุ้มศพพ่อเฒ่าขึ้นเรือไปวัด

และในวันที่ 9 ตุลาคมกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แม่น้ำยมที่ยังคงท่วมสูงและท่วมเป็นเวลานานทำให้มีความสุขกับเส้นทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ประสบกับเหตุใดที่ทำให้เสียชีวิตในช่วงนี้อยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งบรรดาญาตินั้นจะต้องใช้เรือในการเคลื่อนศพของนายเจียน คุณตาวัย 84 ปี ที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคชราแล้วโรคหอบเป็นโรคประจำตัวเสียชีวิตอยู่ที่บ้านซึ่งถูกน้ำท่วมกว่า 2 เมตรค่ะ และยานั้นได้ตัดสินใจนำร่างไร้วิญญาณของคนตาเทียนลงเรือเพื่อเคลื่อนศพจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมข้ามไปที่แม่น้ำยมเพื่อที่จะมายังวัดย่านยาวเป็นวัดประจำหมู่บ้าน

ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีและวิธีการก็เป็นไปด้วยความยากลำบากมากเพราะต้องใช้ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงอุ้มศพของคนตาเทียนนั่งมากับเรือก่อนจะเดินลุยน้ำมาบริเวณลานวัดที่ถูกน้ำท่วมเพื่อขึ้นไปบนศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่ที่จะประกอบพิธีค่ะ เมื่อได้สอบถามนายมานิต บุตรเขยของคุณตาเซียนก็ได้กล่าวว่าคุณตานั้นมีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบหืดเป็นช่วงเช้ารู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีตนเองจึงจะพาไปหาหมอขณะที่กำลังลงมาจากบ้านเพื่อลงเรือคุณตาก็แน่นิ่งไป และได้พยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ก็ไม่สำเร็จคุณพ่อที่เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วจะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหลังจากชันสูตรแล้ว

จึงนำร่างของพ่อตานั้นขึ้นเรือเพื่อเครื่องไปประกอบพิธีศพที่วัดย่านยาวเป็นวัดประจำหมู่บ้านและพื้นที่ก็ติดถนนรอดจากน้ำท่วมเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมพิธีค่ะ และในการเคลื่อนศพจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมเพิ่มภาพประกอบพิธีที่วัดก็เป็นความลำบากของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยแตกต่างจากปกติและประชาชนจะนิยมมาประกอบพิธีศพของผู้เสียชีวิตที่บ้านของผู้เสียชีวิตและจะนำมาวัดในวันประกอบพิธีฌาปนกิจค่ะ แต่เนื่องจากน้ำท่วมบ้านของผู้เสียชีวิตสูงกว่า 2 เมตรทำไมไม่สะดวกที่จะมาประกอบพิธีเนื่องจากผู้ที่มาร่วมเดินทางไม่สะดวกจงเลือกจะใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีแทนค่ะ