ปริศนาสวนสัตว์ดุสิตเตรียมย้ายไปที่ใหม่

ในวันที่ 30 พฤศจิกายนทางด้านนายกรัฐมนตรีนำคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานโฉนดที่ดินในผับปรมาภิไธยใช้ในกิจการของรัชกาลซึ่งนั่นก็คือโฉนดที่ดินบริเวณคลอง 6 ธัญบุรีจำนวน 300 ไร่ที่จะใช้รองรับการย้ายสวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินค่ะ โดยที่ในปัจจุบันก็คือสวนสัตว์ดุสิตความคับแคบทั้งยังมีปัญหาเรื่องมีคนมาเที่ยวมากจำนวนสัตว์ที่ต้องดูแล

ก็มากรวมทั้งยังเป็นที่ต้องการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเหมาะสมที่จะย้ายไปที่สถานที่ใหม่และขณะนี้ยังรอว่าทางด้านองค์การสวนสัตว์จะพอเสริมสร้างและย้ายไปได้เมื่อไหร่แต่คาดว่าอย่างเร็วก็คือปี 2562 ค่ะ สำหรับพื้นที่สวนสัตว์ดุสิตเป็นส่วนหนึ่งของเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชอุทยานส่วนพระองค์

และได้มีการจัดแต่งขุดสระถมดินทำให้เรียกอุทยานแห่งนี้ว่าเขาดินวนาค่ะ แล้วต่อมานั้นรัชกาลที่ 8 รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามได้ขอพระราชทานที่ดินส่วนนี้และพระองค์ได้พระราชทานกวางดาวในรัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้มาจากอินโดนีเซียครั้งเสด็จประพาสไว้ในสวนบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานและสัตว์อื่นบางส่วนก็ยังเป็นสัตว์ล่วงแรกตั้งแต่สวนสัตว์ก่อตั้งในปี 2481 ค่ะ